Thứ Tư, ngày 31 tháng 7 năm 2013

CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP MẦM NON A'2/2

CÂU HỎI ÔN TẬP
LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH
LỚP GIÁO DỤC MẦM NON A'2/2
THỜI GIAN 31/7/2013
1/ Phân tích các quan điểm, khái niệm sinh vật học, sinh thái học, triết học về cơ sở khoa học của việc cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh. Nội dung cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh có thể xây dựng dựa trên các cơ sở khoa học đó như thế nào?
2/Phân tích các nguyên tắc cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh. Trình bày một số ví dụ về cách vận dụng các nguyên tắc đó trong việc lựa chọn và thực hiện nộỉ dung, phương pháp, phương tiện và hình thức cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh
 3/So sánh và cho ý kiến nhận xét về các nội dung cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh trong giáo trình, trong chương trình và trong thực tiễn của địa phương nơi chị (anh) công tác.
4/Phân tích mối quan hệ giữa 3 nhóm phương pháp trong quá trình cho trẻ  làm quen với môi trường xung quanh. Nêu phương án phối hợp các phương pháp đó trong các hoạt động làm quen với môi trường xung quanh
5/Trình bày việc tổ chức hình thức hoạt dộng ngoài trời cho trẻ 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi. Hãy chỉ ra những điểm khác nhau trong việc tổ chức thực hiện nội dung hoạt động có chủ đích ở các lứa tuổi

6/Đánh giá việc tổ chức môi trường của một lớp mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo lớn. Tìm ra điểm đặc thù trong việc sắp xếp đồ dùng, đồ chơi ở từng độ tuổi. Cho ý kiến tư vấn về việc sắp xếp một môi trường phù hợp.